ประเทศในเครือจักรภพยอมรับแถลงการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านการกีฬา

ประเทศในเครือจักรภพยอมรับแถลงการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านการกีฬา

ประเทศสมาชิกของเครือจักรภพได้ลงมติเป็นเอกฉันท์เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดการกับการเลือกปฏิบัติในกีฬาทุกระดับ ตั้งแต่เกมชุมชนไปจนถึงการแข่งขันกีฬาชั้นนำ

คู่มือคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

คำแถลงที่เป็นเอกฉันท์ระบุความมุ่งมั่น 13 ข้อและทำหน้าที่เป็นแนวทางในการปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของทุกคนที่เกี่ยวข้องในภาคกีฬาประเทศสมาชิก 54 ประเทศในเครือจักรภพแต่ละแห่งมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับการเหยียดเชื้อชาติในภาคกีฬา ส่งเสริมความเท่าเทียมของผู้หญิง และส่งเสริมให้คนพิการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันแถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า ประเทศสมาชิกตกลงที่จะใช้นโยบายต่อต้านความรุนแรง การล่วงละเมิด และการเลือกปฏิบัติทางกีฬาอย่างเป็นศูนย์ พร้อมจัดตั้งแพลตฟอร์มหลายภาคส่วนเพื่อตอบสนองต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน

แถลงการณ์ดังกล่าวเน้นที่การแนะนำวัตถุประสงค์ด้านสิทธิมนุษยชนในวงจรชีวิตของการแข่งขันกีฬาสำคัญๆ เพื่อกระตุ้นมรดกเชิงบวกที่ยั่งยืนตั้งแต่การประมูล การวางแผน และการจัดซื้อจัดจ้าง ไปจนถึงการส่งมอบการแข่งขันแม้ว่ากีฬาจะเป็นผู้สนับสนุนหลักด้านสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอด หลักฐานก็ชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลเชิงลบบางประการ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อประเทศต่างๆ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาครั้งสำคัญ การละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การปราบปรามการแสดงความเห็นอย่างเสรี การบังคับขับไล่ หรือการละเมิดแรงงาน มักเพิ่มขึ้น

Patricia Scotland เลขาธิการเครือจักรภพกล่าวว่า:“เราสามารถมองว่ากีฬาเป็นยาครอบจักรวาลสำหรับความเจ็บป่วยทั้งหมด แต่ก็เป็นภาพสะท้อนที่ตรงไปตรงมาของสังคมของเราด้วยทั้งความสมบูรณ์แบบและความไม่สมบูรณ์“รัฐมนตรีกีฬาของเครือจักรภพได้แสดงความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนที่จะทำงานร่วมกันเพื่อปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในและผ่านการกีฬา และเพื่อให้อุตสาหกรรมระดับโลกนี้รักษาศักดิ์ศรีของบุคคลและสิทธิมนุษยชนของทุกคน

และปกป้องจากการล่วงละเมิด

“แถลงการณ์ของเครือจักรภพนี้ ซึ่งใช้ประโยชน์จากอำนาจของประเทศสมาชิก 54 ของเรา กำหนดมาตรฐานสำหรับการเร่งความพยายามในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างตั้งใจเพื่อส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อ่อนแอ ในขณะที่ปลดล็อกคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของกีฬา“งานนี้เร่งด่วนกว่าที่เคย เนื่องจากการระบาดใหญ่ไม่เพียงทำให้สิทธิมนุษยชนของผู้อ่อนแอหลายล้านคนมีความเสี่ยงมากขึ้น แต่ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ที่อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมน้อยที่สุดในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของมนุษย์ สังคม และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ”

โดยตระหนักถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นภัยคุกคามต่อกีฬา บรรดารัฐมนตรีเห็นพ้องต้องกันว่าแนวทางสิทธิมนุษยชนนั้นต้องการความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และธรรมาภิบาลที่ดี แถลงการณ์ยืนยันความจำเป็นในการบูรณาการกีฬาในนโยบายระดับชาติต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมกำหนดมาตรการเพื่อติดตามและประเมินความคืบหน้าในการประชุมรัฐมนตรีกีฬาเครือจักรภพปี 2018 ที่ออสเตรเลีย ประเทศสมาชิกได้ขอให้สำนักเลขาธิการพัฒนาแถลงการณ์ที่เป็นเอกฉันท์นี้ ซึ่งได้รับการรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันศุกร์ หลังจากการปรึกษาหารือกันหลายครั้งโดยหน่วยงานที่ปรึกษาเครือจักรภพด้านกีฬา

credit : comcpschools.com companionsmumbai.com comunidaddelapipa.com cubecombat.net daanishbooks.com debatecombat.com discountvibramfivefinger.com dodgeparryblock.com dopetype.net doubleplusgreen.com