เซ็กซี่บาคาร่าออนไลน์

เซ็กซี่บาคาร่าออนไลน์

ประเทศในเครือจักรภพยอมรับแถลงการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านการกีฬา

ประเทศในเครือจักรภพยอมรับแถลงการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านการกีฬา

ประเทศสมาชิกของเครือจักรภพได้ลงมติเป็นเอกฉันท์เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดการกับการเลือกปฏิบัติในกีฬาทุกระดับ ตั้งแต่เกมชุมชนไปจนถึงการแข่งขันกีฬาชั้นนำ คู่มือคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน คำแถลงที่เป็นเอกฉันท์ระบุความมุ่งมั่น 13 ข้อและทำหน้าที่เป็นแนวทางในการปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของทุกคนที่เกี่ยวข้องในภาคกีฬาประเทศสมาชิก 54 ประเทศในเครือจักรภพแต่ละแห่งมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับการเหยียดเชื้อชาติในภาคกีฬา ส่งเสริมความเท่าเทียมของผู้หญิง และส่งเสริมให้คนพิการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันแถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า ประเทศสมาชิกตกลงที่จะใช้นโยบายต่อต้านความรุนแรง การล่วงละเมิด และการเลือกปฏิบัติทางกีฬาอย่างเป็นศูนย์ พร้อมจัดตั้งแพลตฟอร์มหลายภาคส่วนเพื่อตอบสนองต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน แถลงการณ์ดังกล่าวเน้นที่การแนะนำวัตถุประสงค์ด้านสิทธิมนุษยชนในวงจรชีวิตของการแข่งขันกีฬาสำคัญๆ...

Continue reading...